Kaczmarski – Wczoraj. Jutro.

 

Kaczmarski – Wczoraj. Jutro. był spektaklem muzycznym poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego prezentującym mniej znane utwory poety, a zatem szansą na przedstawienie zgoła odmiennego  wizerunku autora, niż utrwalony przez media pomnikowy obraz  „barda Solidarności”. Był on bowiem twórcą, którego repertuar znacznie wykraczał poza problematykę historii i polityki. Garściami czerpał ze spuścizny światowego malarstwa, filozofii i literatury. Dopełnienie spektaklu stanowiły fragmenty tekstów na temat Jacka Kaczmarskiego, które zostały wydane przez cenzurę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Reżyseria: Ewa Wikieł

Wykonawcy: Piotr Augustyn, Agnieszka Kuklińska, Tomasz Szczypiorski, Ewa Ćwikieł, Julia Woźniak